logo aotmit navbar

Szanowni Państwo, Zapraszamy do skorzystania z aplikacji, w ramach której mogą Państwo stworzyć program polityki zdrowotnej (PPZ) oraz raport końcowy z realizacji PPZ.

Przed przystąpieniem do prac nad projektem zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej AOTMiT (Schemat i Kreator PPZ).

Celem ułatwienia Państwu pracy w formularzu zamieszczono stosowne uwagi stanowiące odniesienie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej (...) wraz z objaśnieniami [oznaczone symbolem „?”].

Na każdym etapie prac projektowych istnieje możliwość zapisania zmian, edycji wprowadzonych oraz danych powrotu do wcześniej zapisanej wersji projektu.

Gotowy i podpisany dokument należy wysłać droga elektroniczną na adres: sekretariat@aotmit.gov.pl lub pocztą tradycyjną.